ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
BISHOP'S THRONE