ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
Ι.Μ. ΑΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΣΠΑΡΤΗ
EPITAPHIOS / SEPULCHRE
HOLY MONASTERY OF ST TESSARAKONTA SPARTI