ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ICONSTAND
ST FOTINI GAVALOY AITOLOKARNANIA