ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ (ΤΕΜΠΛΟ) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
COMPLETE ICONOSTASI (TEMPLE)
ST KONSTANTINOS AND HELEN STYRA EVIA